Praktisk informasjon

Inn- og utlevering: Hunden må være luftet før den ankommer pensjonatet. Dette er fordi vi har det ganske travelt, og vi har faste rutiner så det er vanskelig for oss å rive oss løs til ugunstige tidspunkter.

 

Om dette er første gang katten eller hunden din kommer til oss så må eier selv være den som leverer dyrene. Dette er fordi det er en del papir som må fylles ut og en del informasjon som gis.

Vaksinasjonsattest: Alle katter og hunder som kommer til Fjell Dyrepass må fremvise en gyldig vaksinasjonsattest som er nyere enn 12 måneder ved ankomst, og revaksinasjon må ha skjedd 14 dager før ankomst. Katten eller hunden må også ha blitt behandlet med ormekur før de ankommer.

 

Sykdom/medisiner : Om hunden eller katten har noen skader eller sykdommer så må dette meldes fra til oss så snart som mulig, slik at vi kan tilrettelegge oppholdet best mulig. Om katten eller hunden blir syk under oppholdet kan eier bli belastet med ekstra kostnader. I så tilfelle vil vi varsle eier først.

 

Løpetid: Alle hannkatter må være kastrerte. Bruker katten din p-piller må disse tas med for hele oppholdet. Om du har en tispe, og hun har eller får løpetid i løpet av oppholdet så blir det en ekstrakostnad på 50kr hver dag. Dette er fordi en tispe med løpetid skaper ekstra mye stress hos hannhundene, så det må ekstra tilrettelegging til siden tispen må separeres fra disse.

 

Sosialiserte og ikke aggressive hunder:

Våre hunder må være godt sosialisert med andre mennesker. Aller helst andre hunder også, men vi vet at det er noen hunder som har problemer med dette. Det er viktig at du som eier gjør en ansvarlig vurdering på dette, og gjør oss oppmerksom på dersom det er forhold knyttet til hundens adferd. Om du har noen spesielle erfaringer med hunden så varsle oss slik at vi kan forholde oss til dette på en forsvarlig måte. Dette av hensyn til forutsetningene for at din hund, og andre gjester skal trives hos oss, og naturligvis av hensyn til personalets sikkerhet. Dersom vi opplever at hundens adferd er truende eller oppleves usikker kan dette resultere i at opphold må avsluttes og at noen må komme å hente hunden.

 

Mat: Mat inngår i oppholdet. Om eier velger å ta med egen mat så blir det ikke noen rabatter i prisen. Om hunden eller katten går på spesialfôr så må dette medbringes av eier.

 

Seng og leker: Gjerne ta med et teppe som katten og hunden kan ligge på, som lukter som hjemme. Ut over dette så holder vi det meste av utstyr. Vi står ikke økonomisk ansvarlig for personlige eiendeler som katten eller hunden tar med hit. Vennligst ikke ta med noe du er redd for at skal bli ødelagt under oppholdet.